Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Język migowy Logo BIP
Jesteś na: Strona główna / Działalność / Budżet, finanse, majątek, sprawozdania i informacje / Informacja na temat stanu dróg Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja na temat stanu dróg Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja na temat stanu dróg gminnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja sporządzona na podstawie kontroli okresowej dróg gminnych przeprowadzonej od lipca do sierpnia 2020 r. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii (tj. dróg powiatowych, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i autostrad), stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych [definicja na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)] Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu. Informacja nie obejmuje dróg niezaliczonych do kategori dróg gminnych (własność Skarbu Państwa, drogi leśne itp.)

Struktura dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Kategoria dróg publicznych

Długość km

Udział procentowy

autostrady 12,7 6%
wojewódzkie 23,4 10%
powiatowe 48,4 21%
gminne 145,4 63%
RAZEM 229,9 100%
Klasy dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Klasy dróg gminnych

Długośc km

Udział procentowy

Klasy D lub wyższej i spełniające warunki techniczne 35,8 25%
Poza klasyfikacją 109,6 75%
RAZEM 145,4 100%
Podział dróg gminnych ze względu na stan nawierzchni jezdni:

Stan nawierzchni jezdni

Długość km

Udział procentowy

bardzo dobry 37,3 26%
dobry 57,3 39%
dostateczny 48,4 33%
zły 2,4 2%
katastrofalny 0 0%
Razem 145,4 100%
Podział dróg gminnych ze względu na rodzaj nawierzchni jezdni:

Rodzaj nawierzchni jezdni

Długość km

Udział procentowy

Bitumiczna 90,7 62%
Betonowa brukowana 12,4 9%
Betonowa z płyt 18,4 13%
Żużlowa, łupkowa lub tłuczniowa 22,5 15%
Gruntowa 1,4 1%
Razem 145,4 100%
Lokalizacja chodników na drogach gminnych:

Wyposażenie drogi w chodniki

Długość km

Udział procentowy

Odcinki dróg bez chodników 122 84%
Odcinki dróg o chodniku jednostronnym 14,3 10%
Odcinki dróg o chodnikach obustronnych 9,1 6%
Razem 145,4 100%
Ograniczenia prędkości na drogach gminnych:

Ograniczenia prędkości na drogach gminnych

Długość km

Udział procentowy

Konieczne do ustanowienia w postaci sref ograniczonej prędkości,
stref zamieszkania lub odcinkowe
37,3 26%
Istniejące w postaci stref ograniczonej prędkości,
stref zamieszkania lub odcinkowe
54,7 38%
Brak potrzeby ograniczenia prędkości 53,4 37%
Razem 145,4 100%
Lokalizacja istniejących i proponowanych stref zamieszkania na drogach gminnych:

Istniejące i proponowane strefy zamieszkania
na drogach gminnych

Długość km

Udział procentowy

Odcinki dróg w istniejących srefach zamieszkania 2,9 2%
Odcinki dróg gminnych dla których proponuje się
utworzenie strefy zamieszkania
68,0 47%
Pzostałe drogi gminne 74,5 51%
Razem 145,4 100%
Odcinki dróg proponowane do przyszłej modernizacji geometrii drogi:

Modernizacja geometrii dróg

Długość w km

Udział procentowy

Odcinki dróg proponowane w przyszłości do
modernizacji
39,3 27%
Pozostałe drogi gminne 106,1 73%
Razem 145,4 100%
Odcinki dróg wg szerokości jezdni:

Szerokośc jezdni

Długość km

Udział procentowy

Odcinki dróg o szerokości jezdni równej
i większej od 5 m
47,8 33%
Odcinki dróg o szerokości jezdni
mniejszej od 5 m
97,6 67%
Razem 145,4 100%

Redakcja strony: Informacja na temat stanu dróg Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:ZDiSK Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:Kokowski Korneliusz2020-09-24 11:24:27
  • Aktualizacja publikacji:Kokowski Korneliusz2020-09-24 12:22:01
  • Wytworzenie publikacji:Kokowski Korneliusz2020-09-24 12:21:58
  • Zatwierdzenie informacji:Kokowski Korneliusz2020-09-24 12:21:58
Drukuj Liczba odwiedzin: 266
  • mQPC84clkxpoAbpZL_XTF8A2Tc2FQ5OlT59ew0_3Ay2tqaBXCVLaXOlrm3jBPM0HxUjXwepeWRSa7oMWyw5Abg

  • UlFZrtfcAt8GYZgyUCYihyKk2I_5KDJv847jkIwHjQitqaBXCVLaXOlrm3jBPM0HxUjXwepeWRSa7oMWyw5Abg

  • NYg33D5FEtZdDRi6ve00LQK3suihg6Q34nEIOxQ4mcetqaBXCVLaXOlrm3jBPM0HxUjXwepeWRSa7oMWyw5Abg

  • XeSsZ6OoWIIff-FJGH6EM17kUOLmTjKumVoEbcdOhUutqaBXCVLaXOlrm3jBPM0HxUjXwepeWRSa7oMWyw5Abg

  • eR_ju02x1ngJ8Goa4x6GTLwewYRQNUWlzWch8rFhlhKtqaBXCVLaXOlrm3jBPM0HxUjXwepeWRSa7oMWyw5Abg