Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Język migowy Logo BIP
Jesteś na: Strona główna / Działalność / RODO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ZARZĄDU DRÓG I SŁUŻB KOMUNALNYCH CZERWIONKA-LESZCZYNY

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne Czerwionka-Leszczyny Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne Czerwionka-Leszczyny.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Dróg i Służby Komunalne Czerwionka-Leszczyny reprezentowany przez Dyrektora Jednostki. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
 • telefonicznie: 32 42 77 543, 32 42 72 743 lub osobiście w godzinach pracy tj.od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
 • e-mail: sekretariat[at]czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

 • email: goreckiwoj.biz[at]gmail.com
 • tel. 602 597 030

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Administratora. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu realizacji działań objętych dobrowolnie złożonym wnioskiem i/lub zmierzających do zawarcia oraz wykonania żądanej umowy w zakresie wynikającym z celu realizacji zadań ustawowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie stosowanych ustaw oraz dane podane dobrowolnie lub nieznajdujące się w przepisach prawa na podstawie, których działa Administrator na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zapisami ustawowymi lub w przypadku wyrażenia zgody do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz, jeśli będzie to konieczne, mamy prawo je przekazywać w celu realizacji wnioskowanych usług podmiotom, z którymi Administrator ma podpisaną odpowiednią umowę lub wynika to z przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody (w wypadku wyrażenia zgody),
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w wypadku wyrażenia zgody),
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

9. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane, w pkt 1 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula dotycząca naboru pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Dróg i Służby Komunalne Czerwionka-Leszczyny reprezentowany przez Dyrektora Jednostki. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
 • telefonicznie: 32 42 77 543, 32 42 72 743 lub osobiście w godzinach pracy tj.od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
 • e-mail: sekretariat[at]czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

 • email: w.gorecki@av-biurorachunkowe.pl
 • tel. 602 597 030

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu realizacji naboru na wolne stanowisko pracy w oparciu o dobrowolnie złożony wniosek. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie stosowanych ustaw oraz dane podane dobrowolnie lub nieznajdujące się w przepisach prawa na podstawie, których działa Administrator na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub do czasu wycofania zgody.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody (w wypadku wyrażenia zgody),
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w wypadku wyrażenia zgody),

9. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane, w pkt 1 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula dotycząca podpisywanych umów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Dróg i Służby Komunalne Czerwionka-Leszczyny reprezentowany przez Dyrektora Jednostki. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
 • telefonicznie: 32 42 77 543, 32 42 72 743 lub osobiście w godzinach pracy tj.od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
 • e-mail: sekretariat[at]czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

 • email: w.gorecki@av-biurorachunkowe.pl
 • tel. 602 597 030

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji działań objętych dobrowolnie złożonym wnioskiem i/lub zmierzających do zawarcia oraz wykonania żądanej umowy w zakresie wynikającym z celu realizacji zadań ustawowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie stosowanych ustaw oraz dane podane dobrowolnie lub nieznajdujące się w przepisach prawa na podstawie, których działa Administrator na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
 • Instytucje na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody (w wypadku wyrażenia zgody),
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w wypadku wyrażenia zgody),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

9. Prawo wycofania zgody

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa USTAWA z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane, w pkt 1 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

Redakcja strony: RODO Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:ZDiSK Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:Dominek Maja2019-04-24 13:13:25
 • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2023-05-09 09:36:17
 • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2023-05-09 09:36:06
 • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2023-05-09 09:36:06
Drukuj Liczba odwiedzin: 94
 • Y-2gyt0rHrxzVvNsOrU74kG1t3GAqNNaz8LcSHMqTgA

 • o_VitTnRZMG21nu9CJ4R6-5Y0bf3iOzKHr0eOxHHC7Y

 • sM0ARbo6B9QQoipFj1u_6iUHZNJHv2NLS8cEKo5HObc

 • bh2Tp-QiBCYPqgfbq1xlwF2BL0HqW5KaEEO_JB7C3J8

 • bDtpxnox90G82n0vDVl1Xybsa6c19Dcr52e3uWX-UmM