Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Język migowy Logo BIP
Jesteś na: Strona główna / Działalność / RODO / RODO MONITORING

RODO MONITORING

MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORAMCYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Polna 6. Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie lub osobiście pod adresem: ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny ,
 • telefonicznie: 32 42 77 543 wew.22,
 • poprzez e-mail:
 1. Informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dlatego w razie wątpliwości możesz się z Nim skontaktować w celu wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych poprzez email: .
 2. Monitoringiem wizyjnym jest objęty teren parku leśnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej, teren parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Furgoła, teren hali targowej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja, oraz teren Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 114 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w związku z art. 9a. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).
 4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 90 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 5. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: 
 • na wniosek osób trzecich; 
 • na wniosek organów prowadzących postępowania; 
 • na wniosek Kierownika jednostki.
 1. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
 4. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Redakcja strony: RODO MONITORING Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:ZDiSK Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2023-05-09 09:36:53
 • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2023-05-09 09:52:35
 • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2023-05-09 09:52:30
 • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2023-05-09 09:52:30
Drukuj Liczba odwiedzin: 26
 • neqg1ri7eDU5VOQZEomK8eAhis3GWw5ME4ruQPu4fe8

 • p7cYVQHtyUIygDolIyjl-2j0IyXTHH7aqyp5LxFkmdU

 • Wh9mFupemgGgu_j0mY6Y2IMCX2Ebf-JfohIa9KTF_hY

 • IBXlzo4j96DGbvKA3sozFF6N_cP8EtPYkc2yL8xOuNE

 • 9sspVxBeMDRmPzHNK4XGJkKe7VNeyRikD5H0eu4lXlY