Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

08 PAŹ 2018

Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny

 

Na terenie dzielnicy Leszczyny rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny - poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca tj. firma P.U.H. LECHBUDEX z siedzibą        w Przegędzy zrealizuje roboty budowlane polegające między innymi na : wykonaniu nawierzchni deptaka  z kostki brukowej, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w ciągu ul. Sportowej, budowie chodnika z kostki brukowej, wymianie słupów oświetlenia ulicznego, budowie elementów odwodnienia ulicznego  wraz z ciągiem kanalizacji deszczowej oraz montażu elementów małej architektury i nasadzeniu drzew ozdobnych wzdłuż deptaka. 

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Całkowity koszt inwstycji wyniesie 841 094,32 zł,        z czego dofinansowanie z dotacji pokryje 80 % kosztów kwalifikowalnych. Wykonana przebudowa znacząco poprawi układ komunikacyjny w dzielnicy Leszczyny oraz poprawi dostęp do zlokalizowanych w pobliżu ośrodka zdrowia, przedszkola, targowiska miejskiego, parku oraz miejsc rekreacji na terenie parku.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl