Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

11 KWI 2019

Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Pojdy-Ligonia - dojazd do ulicy Polnej

W związku  z planowanym na 16 kwietnia bieżącego roku (wtorek) rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania ulic ks. Pojdy - Ligonia - dojazd do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny, informuje się, że od tego dnia kierujący muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu w tym rejonie.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwraca się do mieszkańców i uzytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonego w sposób tymczasowy oznakowania.

Zarządu Dróg Powiatowych w ramach przetargu nieograniczonego wyłonił Wykonawcę robót budowlanych. Kwota inwestycji to 2,6 mln zł, w tym 1 mln zł stanowi wkład  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

 Zakres robót obejmuje wykonanie:

         - robót przygotowawczych,

         - robót rozbiórkowych,

         - frezowania nawierzchni jezdni,

         - warstw odsączających i podbudów z tłucznia kamiennego,

         - podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ,

        - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

        - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ,

         - przebudowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej,,

         - ułożenie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem,

         - ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

         - ułożenie kostki granitowej o wym. 15*17cm,

         - odwodnienia, kratek ściekowych, studni rewizyjnych,przyłączy,

         - regulacji wysokościowej studni, skrzynek zasuw wodociągowych,

         - zabezpieczenia urządzeń obcych,

        - wprowadzenia stałej organizacji ruchu - oznakowanie poziome i pionowe.

        - części telekomunikacyjnej oraz części prac energetycznych.

Zgodnie z harmonogramem robót, Wykonawca powinien zakończyc pracę jesienią br. 

 

 

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl