Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

19 CZE 2019

Ogłoszenie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 oraz z 2018 r. poz. 1876) dotyczącymi kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych informuje co następuje:

Przejazd kolejowo-drogowy kategorii D w ciągu drogi będącej na przedłużeniu ul. Szewczyka w m. Czuchów zlokalizowany w km 20,205 linii kolejowej nr 149 usytuowany jest na drodze wewnętrznej.

Zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia, przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi wewnętrznej może funkcjonować tylko jako przejazd kategorii F, na podstawie zawartej umowy pomiędzy PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach a użytkowanikiem bądź uzytkownikami przejazdu (osoba fizyczna lub prawna).

W przypadku gdy do dnia 30 lipca 2019 r. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nie otrzyma zgłoszenia od osoby fizycznej lub osoby prawnej gotowości użytkowania przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego jako kategorii F, Zakład rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu.

Dane kontaktowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach; ul. Nakielska 3; 42-600 Tarnowskie Góry

nr telefonu: 32 7192389

 

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl