Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

16 KWI 2019

Informacje na temat rozpoczętych robót drogowych

Trwają roboty drogowe przy realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice ”. Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach przeprowadził procedury przetargowe i wyłonił Wykonawcę robót. Kwota inwestycji to 1 442 236,50 zł. Zadanie jest finansowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z udziałem wynoszącym ok. 200 000,00 zł. Zakres robót dla zadania obejmuje budowę chodnika o szerokości 2,0 m ( po stronie zachodniej) na odcinku od km 14+531 do km 15+266,80 w istniejącym pasie drogowym. Na długości budowanego chodnika przebudowane zostaną zjazdy indywidualne oraz nastąpi wycinka drzew, które kolidują z poszerzeniem pasa jezdni. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w dwóch odcinkach na łącznej długości ok. 574,00 mb. Informujemy,że prace na przedmiotowym odcinku są prowadzone zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizacją ruchu na czas budowy. Wobec powyższego prosimy uczestników ruchu drogowego o zachowanie należytej ostrożności. Zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez Wykonawcę zadania, roboty drogowe mają trwać do końca sierpnia bieżącego roku.

Jednocześnie trwają roboty drogowe związane z realizacją zadania „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2019 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Wartość robót remontowych na podstawie przeprowadzonego przetargu to kwota 589 416,00 zł. W ramach zadania Wykonawca robót dokona likwidacji wybojów, ubytków i innych uszkodzeń wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych. Szacuje się wbudowanie ok. 800 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco wytworzonej w wytwórni mas bitumicznych na łącznej powierzchni ok. 5 800,00 m 2. W związku z powyższym mogą w nadchodzącym okresie pojawić się lokalne utrudnienia w ruchu drogowym. Całość robót remontowych ma trwać do końca czerwca bieżącego roku.

 

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl